GER verslanir gæta fyllsta jafnréttis við ákvörðun launa og annarra starfskjara. Allt starfsfólk skal fá greidd jöfn laun og njóta sömu starfskjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.
Skilgreining GER verslana á launajafnrétti styðst við lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020. Í 6. gr. Jafnréttislaga kemur eftirfarandi fram:

  • Konum, körlum og fólki með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá skulu greidd jöfn laun og njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafn verðmæt störf.
  • Með jöfnum launum er átt við að laun skulu ákveðin á sama hátt fyrir fólk óháð kyni. Skulu þau viðmið sem lögð eru til grundvallar launaákvörðun ekki fela í sér kynjamismunun.
  • Starfsfólki skal ávallt heimilt að skýra frá launakjörum sínum ef það kýs að gera svo.

Til að framfylgja jafnlaunastefnunni skuldbinda GER verslanir sig til þess að starfrækja vottað jafnlaunakerfi í samræmi kröfur jafnlaunastaðals ÍST 85:2012 og stuðla að stöðugum umbótum á kerfinu með skuldbindingu um að:

  • Framkvæma launagreiningu að minnsta kosti árlega þar sem jafnverðmæt störf eru borin saman og kynna niðurstöður fyrir starfsfólki.
  • Bregðast við óútskýrðum launamun með stöðugu eftirliti og umbótum þar sem þess er þörf.
  • Fylgja öllum viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem gilda á hverjum tíma og staðfesta hlítingu við lög.
  • Framkvæma innri úttektir og rýni stjórnenda árlega.
  • Kynna jafnlaunastefnu fyrir starfsfólki og hafa hana aðgengilega almenningi.

Samþykkt af Halldóri Berg Sigfússyni, fjármálastjóra
Reykjavík 12.janúar 2023